Тотално уништено БМВ 7, претворен во ново возило и спремно за препродажба
Автомобилизам Почетна

Тотално уништено БМВ 7, претворенo во ново возило и спремно за препродажба

Поради неможностите да се купи ново возило во нашата држава, увозот е драстично зголемен и се увезуваат возила од целиот свет. 

Детална проверка за тие возила нема, поголем дел од нив се со враќани километражи и возила кои претрпеле тешки сообраќајни несреќи.

Голем дел од луѓето имаати разработен и многу профитабилен бизнис од препродажба на половни возила од странство. Возилата се купуваат за ефтина цена и се со многу поминати километри и видно оштетени од сообраќајни несреќи. 

По увозот се работи на нивна репарација позната како “шминкање”, враќање на километражите и продажба за делеку повисока цена од куповнат.

Во 90 проценти од случаите, купувачите не ја знаат историјата на возилота. Иако скоро во сите држави е забрането враќање на километража, но тоа не претставува никаква пречка за препродавачаите.

Погледнете го видеото каде тотално уништено БМВ серија 7, се претвара во “ново” возило.